6-ročné dievčatko s Downovým syndrómom kvôli jej diagnóze ihneď odpísali

Zdravotne znevýhodnené deti musia na Slovensku bojovať s predsudkami a náročnou situáciou v škole aj v živote. S nepochopením okolia sa stretla aj 6-ročná Ela, ktorú napriek prvotnému prísľubu riaditeľa do školy neprijali. Vraj by sa v škole trápila a nezapadla by do kolektívu.

Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je jednou z oblastí, kde na Slovensku stále pretrvávajú nedostatky. Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí, kdežto v Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %. Nie je to o tom, že by u nás žilo viac detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no naše bežné školy sa nevedia prispôsobiť ich potrebám.

Mal sa narodiť zdravý chlapec 

S negatívnym postojom okolia zápasí aj 6-ročná Ela, ktorá okrem Downovho syndrómu trpí aj vážnou vývinovou chybou srdiečka. Rodičov táto informácia prekvapila o to viac, že počas tehotenstva bolo všetko v poriadku. „Nikde nebola známka toho, že by mal byť nejaký problém, samotní lekári boli spätne prekvapení, že ani na 3D ultrazvuku nenašli chybu srdca, ani nič, čo by signalizovalo, že by mala mať Downov syndróm. Až do pôrodu nám tvrdili, že čakáme zdravého chlapčeka. A narodilo sa nám dievčatko s Downovým syndrómom,“spomína Elina mamina Eva. 

Pár dní po pôrode prišiel opäť zlom, v podobe ďalšej vážnej diagnózy. „Keď sme sa dozvedeli o tej vývinovej chybe srdca, nečakala som, že to bude až také závažné. Povedali, že nevedia, či to Ela prežije, dávali jej šancu pol roka. Musela dosiahnuť váhu 5 kíl, aby ju mohli operovať. Dá sa povedať, že v tom období som akosi zabudla na to, že má nejaký mentálny hendikep a bojovali sme o jej život.“Ela napokon na operačnom stole skončila, keď mala 4 mesiace. 

Malá Ela dostala stopku! 

Stačí ak s Elou strávite pár minút a pochopíte, že napriek svojmu zdravotnému hendikepu je to živé a zvedavé dievčatko, rovnako ako jej rovesníčky. Rodičov malého dievčatka o to viac prekvapilo, keď ich dcérku napokon v septembri odmietli prijať do školy. „Na prvom stretnutí bol pán riaditeľ veľmi milý, ústretový, dohodli sme si s ním stretnutie pár týždňov dopredu, lebo sme chceli prebrať, či by bol ochotný našu dcérku prijať. Súhlasil, a dohodli sme si termín, kedy máme prísť na zápis. Keď sme tam v ten deň prišli, aj s malou, zobrala si nás k sebe psychologička a tá nám len rovno povedala, že na rannej porade sa definitívne rozhodli, že ju neprijmú. Vraj si to medzičasom rozmysleli. Na Elu sa vlastne ani nepozreli,“priznala mamička Ely. Základnú školu pre Elu vyberali na základe toho, že ju navštevujú aj všetci súrodenci dievčatka. Oficiálne odôvodnenie neprijatia bolo to, že na škole je príliš veľa študentov a z kapacitných dôvodov Elu nemôžu prijať. „Bola som sklamaná z toho, že ju hneď odpísali. Povedali, že by sa tam trápila, a to ju ani len nevideli, ani sa s ňou neporozprávali. Mám pocit, že ju pre jej diagnózu automaticky hodili do škatuľky. Jednoducho jej nedali šancu,“dodala mamička Eva. Rodičia Ely dúfajú, že do budúceho roka sa nájde škola, ktorá ich dievčatko neodsúdi dopredu a dostane sa jej plnohodnotného vzdelania v kruhu zdravých rovesníkov.

Inkluzívne vzdelávanie má zmysel 

Alarmujúca situácia v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením je vážna vec. Už druhý rok na ňu poukazuje dobročinný Ples v opere spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a Koalíciou pre deti Slovensko. Vďaka rekordnej sume vyše 250-tisíc eur, ktorá sa vyzbierala počas minulého ročníka vznikli z tejto spolupráce dva programy Kto chýba? a Škola inkluzionistov. Tie sa usilujú o to, aby aj zdravotne znevýhodnené deti mali rovnaké podmienky pre vzdelanie. „Spomedzi európskych krajín je Slovensko na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov. Preto sme nesmierne radi, že práve téma inkluzívneho vzdelávania našla toľko podpory u hostí Plesu v opere. Chceme aj naďalej podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti detí i mladých ľudí,“hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

INKLÚZIA JE KOMPLEXNÝ PROCES

Jednou zo škôl, ktoré sa do programu zapojili, je Základná škola Karloveská 61 v Bratislave. S pomocou grantu a odborných asistentov Máše Orogváni a Viktora Križa je tak možné na tejto škole vytvárať hodnoty, ktoré idú ruka v ruke aj s inkluzívnou filozofiou. Školu navštevujú aj žiaci, ktorí si vyžadujú rôzne prístupy v edukácii. Heterogénnosť alebo diverzitu na ZŠ Karloveská chápu ako prosociálny efekt spoločenskej adaptácie a akceptácie. Učitelia sa snažia hľadať a uplatňovať nové spôsoby a metódy didaktiky vyučovania. Vedenie školy je otvorené inovačným nápadom, ktoré dokážu obohatiť filozofiu školy a týmto smerom sa chcú uberať aj naďalej.

Stav inkluzívneho vzdelávania na Slovensku v číslach

  • Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí. Pre porovnanie – v Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %.
  • V máji 2018 žiadali školy od ministerstva školstva 5 845 pedagogických asistentov pre 16 583 žiakov. V novom školskom roku je ich na školách len 2 374, čo je menej ako polovica schválených žiadostí.
  • Škola inkluzionistov či stránka www.ktochyba.sk patria medzi mnohé aktivity, ktoré môže Nadácia pre deti Slovenska realizovať vďaka Plesu v opere. Rodinám detí so zdravotným znevýhodnením pomôžu, ale naďalej platí, že súčasný vzdelávací systém neumožňuje na školách vytvárať flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie.
  • Školy, ktoré úspešne vzdelávajú deti s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami sú na Slovensku skôr výnimkou a výsledkom obrovskej snahy jednotlivých riaditeľov či pedagógov.

1 Komentár

  • Komentár Anna štvrtok, 06 december 2018 13:12 napísal Anna

    Je smutné, že v našej spoločnosti sú ľudia tak neludskí. Mám podobnú skúsenosť.
    Takým nie" ľuďom" prajem len jedno, aby raz sami pocítili ten pocit bezmocnosti.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.