Ako uľahčiť dieťaťu nástup do 1. triedy

Každé dieťa si musí prejsť raz tým, že nastúpi do prvej triedy základnej školy. Pre niektoré deti to býva veľmi ťažké, pretože v škole je viacej povinností a treba dodržiavať nové pravidlá. 

creasy boy

Pre iné deti, môže byť nástup do školy ľahší, keďže sa na školu tešia, chcú nadobudnúť nové vedomosti a neprekáža im prísnejší režim. 

Nástup do školy

Zväčša to býva vtedy, keď dieťa dosiahne 6 rokov. Sú ale aj výnimky, kedy dieťa nastúpi do základnej školy, keď má 5 rokov. Stáva sa to vtedy, keď je dieťa narodené v septembri a rodičia chcú, aby išlo do školy zo svojimi rovesníkmi. Treba na to ale posudok od psychológa. Dieťa môže nastúpiť do školy j vtedy, keď má 7, alebo 8 rokov. To nastáva, keď dieťaťu zle vychádzajú roky, alebo má odklad školskej dochádzky.

Čo treba vedieť?

1. informácie o sebe - Najdôležitejšie je, vedieť základné informácie o sebe. Ako sa dieťa volá, meno a priezvisko, kde býva, na akej ulici a koľko má rokov.

2. informácie o rodine - Vedieť pomenovať členov rodiny, povedať ich mená, kde pracuje otec a mama a čo robia súrodenci.

3. orientácia v priestore - Poznať svoju adresu, poznať cestu domov zo školy, vedieť sa orientovať v rámci svojho bydliska, poznať základné budovy- škola, materská škola, obchod, lekár, autobusová zastávka, polícia a iné.

4. základy cestnej premávky - Rozlíšiť základné dopravné prostriedky, vedieť ako sa správať v dopravných prostriedkoch, vedieť na čo slúži lístok a kde ho kúpiť, ako prechádzať cez cestu, kde je vpravo a kde vľavo a poznať základné značky.

5. sebaobslužné činnosti - Vedieť sa sám obliecť, ísť na WC, napiť sa, najesť sa, umyť si ruky, upratať si po sebe, zaviazať si šnúrky a umyť si zuby.

6. profesie - Poznať základné profesie, vedieť ich pomenovať podľa obrázku, vedieť povedať čo robia a kde sa spomínané profesie dajú nájsť.

7. základy živej a neživej prírody - Rozlíšiť živú a neživú prírodu, poznať základné farby, pomenovať základné kvety a stromy, poznať režim dňa, mať základné znalosti o vesmíre a kolobehu vody a pomenovať základné zvieratá.

8. ľudské telo - Poznať časti ľudského tela, poznať základné orgány a na čo slúžia a ako sa chrániť pred chorobami.

9. jazykové znalosti - Viesť dialóg a monológ, správne vyslovovať hlásky, vedieť pozdraviť, poprosiť a poďakovať.

10. grafomotorika - Kresliť postavu a základné geometrické tvary, správne držať ceruzku a správne sedieť za stolom pri kreslení.

Je jasné, že dokonale ovládať všetky tieto veci nebude žiadne dieťa. Je ale veľmi dôležité, aby dieťa malo aspoň základné poznatky z každej tejto oblasti. Čím viac bude dieťa vedieť, tým ľahší a prirodzenejší bude nástup do školy a zvládanie náročnejších úloh.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.