Máte doma deviataka?

Termín podania prihlášok na stredné školy sa nezadržateľne blíži. Pre tých žiakov, ktorí majú vo výbere, kde chcú v štúdiu pokračovať, jasno, je toto obdobie bezproblémové.

skola lavice

Čo však tí, ktorí ešte stále nemajú predstavu, akým smerom by sa chceli po základnej škole ubrať? 

Otázku, kam ďalej, si v tomto období kladie väčšina žiakov základných škôl, ktorí tento rok končia povinnú školskú dochádzku. Pre nich aj pre rodičov je dôležité nepremeškať dôležité termíny podania prihlášok na ďalšie štúdium. V odboroch, kde sa vyžadujú i talentové skúšky, bol rozhodujúci termín 20. február. Ostatní si musia podať prihlášku najneskôr do 10. apríla.

Ako si čo najlepšie vybrať?

Nie je jednoduché skĺbiť záujmy dieťaťa s následným uplatnením školy, ktorú si vyberie, na reálnom trhu práce. Treba myslieť na to, že každý si môže podať len dve prihlášky na strednú školu, a to buď na dva odbory tej istej školy, alebo na dve rôzne školy. Je preto dôležité rozhodnúť sa správne. Ak si dieťa nevie vybrať a ani po konzultácii s učiteľmi a rodičmi mu nie je jasné, akým smerom by sa chcelo uberať, odporúčame využiť Deň otvorených dverí, ktorý stredné školy organizujú. Návšteva prostredia, v ktorom by mal žiak stráviť nasledujúcich tri až päť rokov, mu môže výrazne pomôcť v rozhodovaní. Dozvie sa, aké je zázemie školy, z čoho sa robia prijímacie skúšky i to, aké šance uplatniť sa v praxi majú jej absolventi. Na výber sú gymnáziá, stredné odborné školy či obchodné akadémie.

Ak sa ani potom nedostaví finálne rozhodnutie, ako nápomocné sa ukazujú testy pod vedením odborníka, ktorý dokáže vyhodnotiť záujmy i možnosti dieťaťa. Najťažšie pre mňa bolo dať krížik na papier na zápis a definitívne rozhodnúť o svojom budúcom povolaní,” potvrdzuje stredoškolský študent Oliver, ktorý dnes úspešne prechádza duálnym vzdelávaním v odbore obchodný pracovník v dm drogerie markt.

Možnosti

U tých žiakov, ktorí sa zatiaľ nevedia rozhodnúť, čo by v živote chceli robiť a plánujú pokračovať v štúdiu aj na vysokej škole, padne voľba najčastejšie na stredoškolské vzdelanie gymnaziálneho typu.

V ostatných rokoch rezonuje v súvislosti s ponukou odborných stredných škôl pojem duálne vzdelávanie. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre budúcu prax. Na Slovensku totiž uchádzačom o zamestnanie vo väčšine prípadov chýba potrebná kvalifikácia, ktorú však vďaka kombinovanej výučbe môžu získať už ako žiaci stredných odborných škôl. Okrem školskej teórie sa žiaci učia aj v praxi a väčšina firiem, u ktorých ju získavajú, s nimi automaticky počíta ako s plnohodnotnými zamestnancami, len čo ukončia štúdium. Potvrdzuje to i sieť dm drogerie markt, ktorá potrebuje špecialistov na rôzne pozície v oblasti obchodu. „Ponúkame kvalitné a odborne zamerané vzdelávanie pre tých študentov, ktorí majú radi prácu s ľuďmi a zaujímajú sa o krásu, zdravie či wellness,“ hovorí Jana Hornáková, manažérka rozvoja organizácie a odborného vzdelávania v dm drogerie markt.

Zabudnúť netreba ani na obchodné akadémie. Tie sú vhodnou voľbou pre žiakov s pozitívnym vzťahom k číslam a záujmom naučiť sa napríklad počítať dane alebo osvojiť si strojopis. Tieto školy vychovávajú ideálnych budúcich ekonómov, účtovníkov, ale napríklad aj úspešných obchodníkov.

Na nedostatok záujmu zo strany žiakov sa sťažujú najmä stredné odborné školy s technickým zameraním. Žiaci k tomuto smeru príliš neinklinujú, pretože na základných školách sa podobné predmety nevyučujú. Je však potrebné uvedomiť si, že práve tieto odbory čelia v súčasnosti nedostatku zamestnancov, čiže uplatnenie absolventov technických smerov je na trhu práce momentálne veľmi dobré.

Podávanie prihlášok

Vyplnené prihlášky sa odovzdávajú riaditeľovi základnej školy. Na každej prihláške musí byť vyznačený termín prijímacej skúšky, pričom žiaci sa vždy môžu rozhodnúť medzi dvoma termínmi. Významnú úlohu zohráva i príprava na prijímacie konanie. Väčšina žiakov začína študovať potrebné podklady už v novembri, no zvyšok učenie na skúšky odkladá až na poslednú chvíľu. Pri príprave možno využiť rôzne kurzy, súkromné doučovanie či samostatné štúdium doma. Je na konkrétnom žiakovi, ktorá forma mu vyhovuje najlepšie. V prípade, že uchádzač dosiahol 90 percent a viac z každého predmetu v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov, o jeho prijatí rozhodne riaditeľ bez prijímacej skúšky.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.