Rodičovské dávky v roku 2018

Tieto dávky sa volajú aj rodičovský príspevok. Je vyplácaný rodičom, ktorí spĺňajú požiadavky, dané zákonom. Každý rok sa táto dávka mierne zvyšuje. Výška príspevku závisí taktiež od toho, koľko detí sa nachádza v rodine. 

baby mumm 1117

O rodičovský príspevok treba požiadať, až keď sa dieťa narodí. O tento príspevok sa žiada na príslušnom ÚPSVR, teda v mieste bydliska. Treba vyplniť žiadosť a odniesť ju na tento úrad. Rodičovské dávky sa poskytujú rodičom, ale oprávneným osobám, ktorých deti majú do 3 rokov, alebo v prípade zlého zdravotného stavu do 6 rokov.

Pre tento rok 2018 je výška rodičovskej dávky 214,70 eur mesačne. Prídavky na deti sa zvyšujú na sumu 23,68 eur mesačne.

DVOJIČKY, TROJIČKY,...
Súčasne narodených detí je stále viac. Môžu za to najmä hormonálne liečby, ale najväčšiu úlohu hrá dedičnosť. Ak sa v rodinnej vetve jedného z partnerov vyskytli dvojičky a viac súčasne narodených detí, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť narodenie takýchto detí.
Na každé súčasne narodené dieťa, sa zvyšuje príspevok o 25%. To znamená, že pri dvojičkách bude príspevok 268,40 eur mesačne a pri trojičkách 322,05 eur mesačne.

DAŇOVÝ BONUS
Je to v podstate úľava z preddavkov na daň. Ten, kto si uplatní daňový bonus, má vyšší plat o čiastku, ktorú by inak zaplatil ako daň. Pre rok 2018 je daňový bonus 21,56 eur za mesiac. Tento bonus si môže uplatniť:

• Vyživuje dieťa, s ktorým žije v spoločnej domácnosti
• Pracuje minimálne 6 mesiacov a jeho príjem presiahol 2610 eur
• Je živnostník (SZČO) a jeho príjem presiahol 2610 eur

NÁROK NA RODIČOVSKÉ DÁVKY MÁ:
• Biologická matka, alebo otec
• Osoba, ktorej bolo zverené dieťa na starostlivosti
• Manžel, alebo manželka rodiča dieťaťa, ak s ním žije v spoločnej domácnosti

Na rodičovské dávky, ale nemá nárok úplne každý. Rodič musí mať nad 18 rokov a musí v určitých prípadoch preukázať, že dieťa má zabezpečenú riadnu starostlivosť.

DIEŤA NARODENÉ V ZAHRANIČÍ
V prípade, že s dieťa narodí v zahraničí, ale žiť budete na Slovensku, môžete požiadať o rodičovské dávky. Treba na to podať žiadosť a doplniť rodný list, ktorý je úradne preložený. Ak plánujete ostať v zahraničí, môžete požiadať o rodičovské dávky v danom štáte. V tomto prípade, ale musíte splniť požiadavky daného štátu. Väčšinou je najdôležitejšie, aby aspoň jeden z rodičov, bol v danom štáte riadne zamestnaný a odvádzal tam dane a odvody.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.