Pomôžme deťom vytvárať myšlienkové mapy

Školské zošity sú veľakrát zaplnené množstvom textu, v ktorých sa naše deti strácajú a nedokážu si usporiadať vedomosti do správnych súvislostí. Tu nastupujú rodičia, ktorí musia tento rébus vyriešiť...vyskúšajte myšlienkové mapy.

deti 111017

Myšlienkové mapy sú efektívnou pomôckou na premýšľanie, s ktorou prišiel Tony Buzan v 60-tych rokoch.  Tony Buzan anglický autor a výchovný poradca je ich „vynálezca“ i najväčší propagátor. Jeho brat - akademik Barry Buzan - je propagátorem mnemotechnických pomôcok a techniky myšlienkových máp.

Myšlienkové mapy tvoria grafické usporiadania slov a pojmov a súvislostí medzi nimi. Základ tvorí hlavná téma – jadro problému, ktorá je graficky zobrazená (napríklad si zvolíte symboliku stromu, kde hlavnú tému zobrazuje kmeň) a okolo neho sa kreslia súvisiace témy a myšlienky podľa stupňa dôležitosti. Platí, že tie najpodstatnejšie sú najbližšie ku kmeňu. Témy sa graficky prepájajú čiarami a šípkami, až vznikne rozvetvená mapa, ktorá všetky pojmy spojí do logických súvislostí. Existujú rôzne spôsoby, ako myšlienkové mapy vytvoriť. V súčasnosti internet ponúka veľa aplikácií, ktoré ich za vás vytvoria. Zo skúseností sa však odporúča v prvej fáze vytvoriť vlastnú myšlienkovú mapu na papier pomocou ceruzky a gumy.

Jednoduchý návod ako začať:

1. Obrázok/slovo (grafické zobrazenie výstižnejšie než slovo) začnite kresliť v strede papiera, aby sa vám zmestili myšlienkové vlákna všetkými smermi.

2. Používajte farby pre rozlíšenie jednotlivých tém alebo zdôraznenie dôležitosti.

3. Pomáhajte si aj rôznym štýlom písma (kurzíva, tlačené, malé), číslice a znaky.

4. Vyjadrujte sa na papier stručne, dlhé súvetia sa nezapamätajú.

5. Nebráňte sa tvorivosti, vizuálne nápadne „myšlienky“ sa ľahšie ukotvia v pamäti.

Myšlienkové mapy slúžia len tomu človeku, ktorý ich vytvoril, pretože sú jedinečné – šité na mieru ich  autora. Ten do nich vložil svoj subjektívny pohľad na problém, logické prepojenia, aby boli preňho ľahko zapamätateľné. Z tohto dôvodu sú „neprenosné“. Mapa zachytáva podrobnosti vcelku a tak pomáha nájsť komplexný pohľad a pochopiť súvislosti. Myšlienkové mapy sa odporúčajú vytvárať deťom aj dospelým, ktorí majú vizuálny typ pamäti. Za „nevýhodu“ myšlienkových máp môžeme považovať  obmedzené množstvo informácií, ktoré sa do nich vkladajú.

Ak vás téma zaujala, v kníhkupectvách sú k dispozícii knihy od Tonyho Buzana určené pre tvorbu myšlienkových máp  pre deti aj dospelých.

Tip:

Myšlienkové mapy pre deti (Efektívne učenie)

Tony Buzan • BIZBOOKS, 2017

Myšlenkové mapy (Probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život)

Tony Buzan a Barry Buzan • BIZBOOKS, 2012

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.