Vytlačiť túto stránku

Anglický bontón

Napísal femme 19. máj 2008

Chystáte sa do Anglicka a máte v programe viac ako múzeá a obchody? Budete potrebovať znalosť nielen anglického jazyka...

Iný kraj, iný mrav... No každý, kto sa chce dostať do lepšej spoločnosti, musí zvládnuť viac, ako len "prežiť". O konzervatívnom Anglicku to platí dvojnásobne. Vyššie spoločenské kruhy sú tu totiž značne netolerantné, pokiaľ ide o neznalosť konvenčných pravidiel spoločenského správania. V anglických rodinách a školách je preto spoločenskému správaniu venovaná oveľa väčšia pozornosť ako u nás. Zvládnutie bontónu je v tejto krajine jednoducho nevyhnutnou podmienkou úspechu. Človek, ktorý sa vyjadruje a správa ako "opitý kočiš" či "krčmový primitív" by sa v Anglicku - na rozdiel od Slovenska - na miesto primátora alebo poslanca nikdy "nevyštveral"...

O čom sa v Anglicku zásadne nehovorí.

1. O súkromí. Neočakávajte od Angličanov, že vám budú rozprávať o svojich vzťahoch, pocitoch a problémoch. Anglická dáma a anglický džentlmen sa o takýchto záležitostiach rozprávajú iba s tými najbližšími priateľmi a v miere, ktorú možno označiť ako nevyhnutnú. Oboznamovať okolie so svojimi problémami je pre Angličanov niečo ako zlyhanie alebo "intímna hygiena" vystavená zraku verejnosti. Oboje síce patrí k životu, ale ani jedno nepatrí do spoločnosti. Preto: nikdy sa Angličanov nepýtajte na veci, ktoré patria do sféry súkromia! A platí to aj v opačnom smere: ak vsadíte na otvorenosť a úprimnosť, pokiaľ ide o vaše vlastné súkromie, vzbudíte výhradne rozpaky!

2. O finančnej situácii, plate, honorári... Nielen v Anglicku, ale vo všetkých anglicky hovoriacich krajinách je otázka týkajúca sa peňazí jednoducho TABU! A platí to nielen pre komunikáciu v rámci stredných a vyšších vrstiev. Pokiaľ je otázka vzťahujúca sa k peniazom v rámci nastolenej témy adekvátna, je nutné ju formulovať všeobecne, t.j. vo vzťahu k určitej sociálnej skupine či povolaniu; nikdy však nie tak, aby odpoveď priamo odrážala postavenie opýtaného!

3. O chybách anglickej alebo vlastnej politickej scény. Angličania, tak ako všetky národy, kritizujú svoju vládu a politické pomery vo svojej krajine - nikdy však nie pred cudzincom! Na otázky týkajúce sa domácej politiky (napriek tomu, že o nej pojednávajú desiatky novín) budú odpovedať stručne, neochotne a vyhýbavo. Je to podľa nich vnútorná záležitosť krajiny; názornejšie povedané - podľa Angličanov sa "špinavé prádlo" neperie na verejnosti! A opäť ide o pravidlo platiace aj v opačnom smere: uvoľnenosť či zakomplexovanosť Slovákov, ktorá vedie k zdrvujúcej kritike vlastnej politickej scény a všetkých dôsledkov z toho vyplývajúcich, vyvoláva u Angličanov údiv a nepochopenie. Absencia principiálnej lojálnosti je pre nich ako opis vlastnej úbohosti!