Vytlačiť túto stránku

Pri kúpe zájazdu...

Napísal femme 30. jún 2008

...sa vyplatí myslieť na viacero vecí: od zákonom stanoveného poistenia cestovnej kancelárie cez detailnú ponuku služieb až po uplatnenie reklamácie.

>> Móda >> Aktuálne >> Pri kúpe zájazdu...

Alfou a omegou vydarenej dovolenky je výber cestovnej kancelárie. Nemusí to byť vždy tá najrenomovanejšia z renomovaných, musí však spĺňať nasledujúce kritéria:

1. Každá cestovná kancelária má zákonnú povinnosť poistenia pre prípad nesolventnosti. Vďaka tejto poistke sa klienti vyhnú posedávaniu na kufroch pred hotelom či "byvakovaniu" v letiskovej hale... Informácie o poistení sa konkrétnej cestovnej kancelárie možno získať na internete, v Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo v Asociácii cestovných kancelárií.

2. Ďalšou dôležitou skutočnosťou, ktorá vypovedá o kvalite služieb cestovnej kancelárie je obsah zmluvy: Okrem samozrejmostí, ako je termín zájazdu a cena služieb a poplatkov (vrátane tých, ktoré nie sú zahrnuté priamo v cene, t.j. letiskové poplatky, poplatky za fakultatívne výlety...) musí byť v zmluve uvedená presná trasa cesty, cieľové miesto pobytu, druh dopravného prostriedku a úroveň jeho vybavenia, typ a kategória ubytovania, forma a rozsah stravovania.

3. Súčasťou zmluvy musia byť tiež informácie o stornopoplatkoch, pre prípad odstúpenia od zmluvy; ako aj uvedenie rozsahu a podmienok plnenia povinného poistenia pri úpadku cestovnej kancelárie.

4. Kvalitne zostavená zmluva obsahuje tiež informácie o pasových, vízových a zdravotných požiadavkách (napr. očkovaní) a v prípade špeciálnych požiadaviek (napr. plytká voda na plávanie, možnosti potápať sa...) aj informácie o miere naplnenia týchto požiadaviek.

5. O úrovni zmluvy svedčia aj informácie o spôsobe uplatnenia reklamácie.

Tip na zapamätanie:
- Cena objednaného zájazdu sa 20 dní pred začiatkom zájazdu nesmie zvyšovať. Ak sa tak stane, klient cestovnej kancelárie má právo tento rozdiel nezaplatiť, alebo zájazd zrušiť bez uplatňovania sankcií zo strany cestovnej kancelárie.
- Reklamovať možno iba to, čo bolo zahrnuté v zmluve a nezodpovedalo úrovni, ktorá bola v zmluve uvedená. O uplatnení práva na reklamáciu je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie (delegátom), ktorý musí byť klientom k dispozícii počas celého zájazdu.
- Reklamáciu je najlepšie zrealizovať ihneď po skončení zájazdu, najneskôr do 3 mesiacov. Cestovná kancelária je povinná vybaviť reklamáciu do 30-tich dní od jej podania.