Vodičky vs. vodiči

Hovorí sa, že ženy sú z Venuše a muži z Marsu. Tento názor potvrdzujú aj psychológovia na základe rôznych psychologických výskumov, ktoré dokazujú typické vlastnosti pre obidve pohlavia, ktoré sú pre ne charakteristické.

soferka 1200x678

Preto niet divu, že aj správanie za volantom a vedenie motorového vozidla inak prebieha u nežného pohlavia, v porovnaní s mužmi. U žien prevláda citlivosť, vrúcnosť či intuícia, u mužov je to hlavne dominantnosť, emocionálna stabilita a zmysel pre zodpovednosť.

Schopnosť byť zodpovedný voči ostatným dopravným účastníkom na ceste je podmienená aj osobnostným založením jedinca a psychosomatickým procesom prebiehajúcim v centrálnej nervovej sústave oboch pohlaví.

Zaujímave je, že mozog muža v kľudovom stave je približne z dvoch tretín aktívny, pričom ženský z deväťdesiatich percent. Ženy disponujú vyšším počtom neurónov, napriek tomu, že mužský mozog je o 10% objemnejší. Nežné pohlavie ľahšie kombinuje emócie z pravej strany hemisféry s logickým myslením z hemisféry ľavej. Preto u nich emócie, v porovnaní s mužským emočným chovaním, častejšie prekrývajú intelekt a výraznejšie ovplyvňujú dopravné správanie aj reakcie.

Úroveň schopností mužov a žien býva vyrovnaná, odlišujú sa len v jej štruktúre. Osobnostná štruktúra predurčuje ženy k hlbšiemu prežívaniu až precitlivelým reakciám, so slabšou záťažovou či stresovou odolnosťou. Na druhej strane u nich prevláda schopnosť zamerania sa na viac činností, vynikajú v komunikácii, v sociálnej a interpersonálnej inteligencii, lepšie dokážu vnímať a rozlišovať farby či vône.

Motoristická predvídavosť, priestorové vnímanie sú silnejšie u mužov, ženy však dokážu túto svoju slabinu kompezovať inými danosťami. Nežné pohlavie vníma a analyzuje informácie, nevynímajúc neverbálnych signálov. Britský výskum priniesol výsledky testu - pohotovosti v rozlišovaní rizikových dopravných situácií v laboratórnych podmienkach, v ktorom jednoznačne viedli vodičky, i keď v praxi, to tak výrazné nebolo. Muži viedli v reakčných schopnostiach, psychomotorike a v spomínanej priestorovej orientácii - odhad vzdialenosti medzi autami a rýchlosti, bezpečnejšie predbiehanie a ľahšie parkovanie.

Pri rovnakom množstve najazdených kilometrov sa schopnosti riadenia mužov a žien približne vyrovnávajú. Je pravda, že psychická výkonnosť je u žien slabšia, týka sa to hlavne dĺžky jazdy, preto väčšina vodičov kamiónov sú muži. Rovnako je to aj pri jazde v tme. Mužský zrak sa vyznačuje dokonalejším diaľkovým videním v užšom poli. Ženský zrak v tme, lepšie vidí predmety na červenej strane farebného spektra, ale má problémy s rozpoznávaním podnetov v dopravnej prevádzke.

Súperenie a riskovanie na cestách je skôr doménou mužov. V kritických situáciách sa zvyšuje tepová frekvencia rovnako u obdivoch pohlaviach, ale ich reakcie sú rozdielne. Kým ženy, uberajú plyn, muži pridávajú. Preto aj pri tragických dopravných nehodách umiera viac mužov.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.