Využitie vodíka v doprave a priemysle

Japonská vláda vidí vo vodíku možnosť, ako znížiť  emisie a dosiahnuť energetickú  nezávislosť.  Po doterajších pilotných programoch sa krajina pripravuje na rozsiahle opatrenia na regionálnej úrovni. Toyota spolu s  9 partnermi  preskúma optimálne metódy  na využitie vodíka v doprave a priemysle v Chubu, centrálnom regióne najväčšieho japonského ostrova Honšú. 

Desať japonských koncernov zlúčilo svoje sily v rámci študijnej skupiny pre výskum vodíka Hydrogen Utilization Study Group, ktorá sa zameria na hromadnú implementáciu vodíkových technológií v centrálne položenom regióne Chubu, ktorý zahŕňa rovnako vysoko industrializované oblasti vrátane miest Nagoja, Nagano, Shizuoka, okolie Fudži a Japonské Alpy. 

Cieľom organizácie, pôsobiacej pod vedením spoločnosti Toyota, je vyvinúť nové spôsoby využívania vodíka a vytvoriť dodávateľský reťazec, ktorý umožní v regióne rozvoj a stabilizáciu ekonomického modelu založeného na vodíku. Skupina začne svoju činnosť uskutočňovaním medzisektorového výskumu, súvisiaceho s využívaním vodíka v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v energetike, petrochémii, automobilovom priemysle a financiách.

Študijná skupina pre využitie vodíka (Hydrogen Utilization Study Group) bude analyzovať potenciálny dopyt  po vodíku v regióne Chubu, pričom bude brať do úvahy aj veľké dodávky plynu zo zahraničia. Analýza sa bude týkať potrieb elektrárne, petrochemického priemyslu a dopravy.  Jej úlohou bude tiež predvídať náklady na využívanie vodíka pochádzajúceho z trvalo udržateľných zdrojov pre jednotlivé priemyselné odvetvia a zisťovať technické, finančné a právne prekážky, ktoré by mohli brániť implementácii obchodných modelov na báze vodíka.

Členmi novej organizácie sú Toyota Motor Corporation, Air Liquide Japan G.K., Chubu Electric Power Co., Idemitsu Kosan Co., Iwatani Corporation, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Sumitomo Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation a Toho Gas Co.

Japonský vládny vodíkový program

Pred niekoľkými rokmi sa japonská vláda rozhodla založiť hospodárstvo krajiny na obnoviteľných zdrojoch energií a na vodíku. Vládny koncept bol opísaný v dokumente Strategický plán pre vodíkové a palivové články a jeho cieľom je vytvoriť tzv. vodíkovú spoločnosť. Stratégia predpokladá vybudovanie medzinárodného priemyselného dodávateľského reťazca, ktorý do Japonska dodá 300 000 ton vodíka ročne. Očakáva sa, že táto úroveň sa dosiahne do roku 2030.

Obrat Japonska k vodíku má tri zásadné ciele  – znížiť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z hospodárstva a urobiť ho nezávislým od fosílnych palív, dosiahnuť vytúženú energetickú nezávislosť tejto krajiny, ktorá nedisponuje prírodnými zdrojmi a zaujať vedúcu pozíciu pri vývoze vodíkových technológii do celého sveta. Kľúčovú úlohu v tomto procese hrá Toyota, ktorá v 90. rokoch, čiže viac-menej v čase zavedenia hybridných automobilov na trh, odštartovala program vývoja elektrických pohonov založených na palivových článkoch.

V súčasnosti disponuje Toyota pokročilými technológiami palivových článkov, ktoré už prispôsobila na využitie v rôznych oblastiach - nielen v automobiloch, nákladných vozidlách a autobusoch, ale aj v priemysle, energetike a nedávno aj v jachte, ktorá na výrobu vodíka využíva obnoviteľnú energiu  a morskú vodu.

Európa s vodíkom nezávislá od plynu a ropy

Európska komisia nedávno oznámila, že v šľapajach Japonska pôjde aj Európska únia. 10. marca bola vyhlásená nová priemyselná stratégia Clean Hydrogen Alliance, ktorá obsahuje plány týkajúce sa spolupráce v oblasti vodíkových technológií v rámci celej únie. Týmto spôsobom chce Európska komisia dosiahnuť dva ciele  – znížiť emisie európskeho priemyslu a urobiť región nezávislým od  monopolistických praktík  organizácie OPEC a Ruska.

Európska komisia plánuje urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent sveta a tento cieľ má v úmysle dosiahnuť do roku 2050. Stratégia Čistá vodíková aliancia má uzrieť svetlo sveta v lete. Iniciatíva má širokú podporu členských štátov EÚ a spoločností zapojených do dodávateľského reťazca vodíka.

Európska komisia vidí vo vodíku kľúč k znižovaniu emisií v priemysle vrátane hutníctva, cementárskej a chemickej výroby, v ktorých boli  fosílne palivá doteraz ťažko nahraditeľné kvôli  vysokým teplotám používaným v týchto odvetviach.

Hlavný energetický poradca Tudor Constantinescu zdôrazňuje, že vodík sa môže ukázať ako chýbajúce spojenie pri transformácii energie, pretože môže pomôcť odstrániť uhlie a fosílne palivá z priemyselných procesov a ťažkej a nadrozmernej dopravy - letectva, nákladných automobilov a námornej dopravy.

Rozhodnutiu Európskej komisie predchádzalo podobné rozhodnutie nemeckej vlády.  Nemecko podniká prvé kroky k vybudovaniu vodíkovej ekonomiky namiesto fosílnych palív. Týmto spôsobom chcú nasmerovať ďalší vývoj k zeleným technológiám a stať sa nezávislými od malej skupiny dodávateľov fosílnych palív.

Ministri nemeckej vlády už istý čas vedú rozhovory s krajinami ako napr. Nigéria, ktoré by v blízkej budúcnosti mohli vyrábať vodík  pomocou obnoviteľných zdrojov energie. Nemecko má ambíciu obmedziť úroveň znečistenia ovzdušia ropou a plynom a stať sa nezávislým od krajín, ktoré tieto palivá vyrábajú.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.