Klamstvo

Ten kto povie, že nikdy nezaklamal, práve sa dopustil prvého klamstva. Prečo sa vlastne dopúšťame klamstiev?


Pretože je to pre nás praktické a z krátkodobého hľadiska výhodne. V kritických situáciách nám malá lož či väčšie klamstvo umožní rýchlo vyriešiť nepríjemnú situáciu. A však slovenské príslovie „Lož má krátke nohy“ či „Lož má plytké dno“ vystihuje podstatu dôsledkov klamstva.
U človeka sa schopnosť klamať vyvíjala spoločne s jazykovými vlohami niekoľko tisícročí. Odborníci z oblasti psychológie a psychiatrie sú názoru, že dôležitú úlohu v tomto procese zohráva veľkosť a hmotnosť mozgovej kôry, ako aj prostredie v ktorom ako dieťa vyrastal.

Od útleho detstva sa učíme klamať. V predškolskom veku ide o naivné lži, ktoré sú založené na detských predstavách neexistujúcich bytostí a ich nadprirodzených vlastností. V tomto prípade neide o účelové klamstvo. Účelové klamstvo vzniká pri určitom stupni intelektu, kedy dieťa vedome klame, aby dosiahlo svoj cieľ. Malé dieťa vyrastajúce v rodine, v ktorej panuje napätie a hrozba trestu, sa skôr prispôsobí danej situácii a ľahšie rozpoznáva neverbálne signály. Takéto deti sú potom vynaliezavejšie pri klamstvách. 

Klamstvá vo vzťahu
Vo všeobecnosti platí, že ženy sú v živote úspešnejšie v odhaľovaní klamstiev, ako aj v ich aplikovaní. Pramení to z toho, že sú väčšinou jazykovo viac nadané, pohotovejšie a všímavejšie na neverbálne prejavy a iné podozrivé detaily. Reč tela môže naznačiť či dotyčná osoba klame, ale nie je to jednoznačné. Tieto signály skôr upozorňujú na neadekvátne správanie. Nová doba priniesla aj nové rady pre „neverníkov“. Nebohý sexuológ a psychiater Miroslav Plzák radil cudzoložníkom: "Zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když se na to přijde, zase zatloukat.". Dnes, v digitálnej dobe je výstižnejšia obmena tejto rady “Mazať, mazať, mazať !“.

Na záver...
Klamár hovorí neúplnú pravdu, vymýšľa si či vyložene klame a súčasne sa správa neštandardne. Medzi takéto správanie patrí uprený pohľad na poslucháča bez mrknutia, vyššie posadený hlas, ktorý je ľahko zastretý. Dokonale vystavaná „historka - udalosť“, ktorú opakuje stále rovnako, bez jej obohatenia či krátenia.
U človeka, ktorého dobre poznáte, skôr odhalíte klamstvo ako u neznámeho, ale uvedomte si, že aj malé klamstvá sú klamstvom, a sú súčasťou nášho každodenného života.


Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.