Vytlačiť túto stránku

Výber partnera...

Napísal femme 14. február 2019

...závisí od pohlavia, vzájomnej príťažlivosti a v neposlednom rade aj veku. Začítajte sa s nami, načo došli psychológovia pri skúmaní jednotlivých pohlaví.

znak fem 1100x800

Zástancovia evolučnej psychológie tvrdia, že muži sú viac promiskuitní, pretože to majú zakódované v génoch. Typické je pre starších mužov, že vyhľadávajú mladšie partnerky, pretože ich vzhľad ich viac vzrušuje. Na druhej strane ženy sú viac vyberavejšie a idú po istotách. Podľa ich teórie, vzťahy medzi mužom a ženou sú viac či menej vypočítané investície a straty.

Ako sú na tom muži s výberom?

Muži v 43% vyhľadávajú fyzickú príťažlivosť u žien, čo v ich podvedomý signalizuje plodnosť. Zaujímavé je, že vrchol atraktivity bol u mužov určený medzi 30. a 39. rokom u žien medzi 25. a 29. rokom

Nevera je často diskutovanou témou aj v odborných kruhoch. Dlhé roky sa zdôrazňovalo, že väčšina ľudí žije v monogamných vzťahoch. Monogamia je vo väčšine prípadov podporovaná štátom, náboženskými organizáciami a morálkou. Ale samotný fakt, že monogamia musí byť podoprená zákonom v moderných spoločnostiach, podporuje v niektorých kruhoch predpoklad, že človek je skôr polygamický.

Súčasná žena

V súčasnosti ženy vzhľadom na nákladný spôsob života, majú tendencie vyberať si partnerov podľa ich vplyvu na úspech, s ktorým môže byť vychovaný ich potenciálny spoločný potomok. Jedným slovom, ženy si zväčša vyberajú s kým sú ochotné založiť si rodinu. Ženy robia pri výbere potencionálneho partnera komplexnejšie rozhodnutia, su vyberanejšie a nechávajú si čas na správne rozhodnutia. V prípade, že potenciálny partner je schopný poskytnúť dostatočné finančné zázemie, ženy sú ochotnejšie odpustiť mimomanželské vzťahy. Znepokojenie u žien nastáva až keď sú finančne ohrozené.