Toaleta

Je to miesto, kde aj kráľ chodí sám, pokúsime sa vám priblížiť niečo z histórie tohto intímneho kútika ale aj so súčasnými novinkami.

>> Móda >> Aktuálne >> Toaleta

Určite ste asi ani netušili, že prvé toalety sa objavili v 25.storočí pred naším letopočtom v dnešnom Pakistane vtedajšej oblasti Harappa. Páve tam mali v každom dome vodné toalety spojené s kanálom. Záchody boli aj v starovekej Číne a v Egypte. V starom Grécku sa viedli na verejných záchodoch aj rozpravy a diskusie, v Rímskej epoche boli toalety súčasťou verejných kúpeľov, spoločné pre ženy ako aj mužov.
V stredoveku (od 15.storočia) sa začal objavovať tzv. prevét – z latinského locus privatus. Išlo najčastejšie o malý arkier s kamennou sedačkou alebo len ako výklenok v múre. Práve tento typ je známy z románskych stavieb. Neskôr sa vyvinuli záchodové veže spojené s hradom a niektoré z nich mali aj dubové potrubie na exkrementy.
Za vynálezcu splachovacieho záchodu sa považuje Sir John Harington (v roku 1596), ktorý ho vybudoval pre Alžbetu I. a nazval ho The Ajax. K zlepšeniu splachovacieho záchodu došlo vynálezom ventilového typu. V roku 1775 si dal Alexanedr Cummings patentovať vodný uzáver, ktorý sa používa dodnes a zabraňoval úniku smradu z kanalizácie. Celkové zlepšenie a rozšírenie splachovacích záchodov vo Viktoriánskej dobe sa podarilo až po úprave, regulácii a vyčistenia kanálov. To sa týkalo aj Paríža, kde pôvodne všetky splašky odchádzali do rieky. Do vybudovania kvalitného kanalizačného systému bola Temža a Seina nie raz ako stoka. Neskôr sa v priebehu 19. storočia zdokonaľovali splachovacie záchody napríklad o odtokový sifónový systém a pod. V súčasnej dobe nájdete záchody plnoautomatizované s rôznymi inými prídavnými vymoženosťami, nad ktorými sa až rozum zastavuje. Nehovoriac o luxusných prevedeniach.

Splachovacie záchody
Existuje celý rad splachovacích systémov, ale najpoužívanejší je stále historicky najstarší tzv. manuálny mechanizmus. Vo verejných budovách sa používa senzorový systém, ktorý po opustený toalety spláchne. Celkovou nevýhodou splachovacích systémov je veľká spotreba pitnej vody a následné znečisťovanie vodných tokov. Preto sú niektoré systémy nastavené na menšiu a väčšiu spotrebu vody.

Toaletný papier
V starovekom Ríme sa používala mycia huba. Na Strednom východe sa to pokladalo za nečisté, preto sa uprednostňovala voda. Práve ľavá ruka bola určená na očistu. Neodmysliteľnou súčasťou je aj toaletný papier, ktorý bol prvý krát vyrobený v Číne z ryžovej slamy pre potreby cisára pred 600 rokmi. Predtým bohatá vrstva používala k očiste vlnu, čipky alebo konope. V novoveku boli občas ako náhrada toaletného papiera používané noviny. Ďalším pokrokom sa stal vynález - bidet okolo roku 1710. Jeho názov pochádza z francúzštiny, kde sa tým označuje poník, asi preto že sa na ňom sedí obkročmo. Stále nie je isté, kto je autorom a vynálezcom tejto veľmi dôležitej súčasti dnešných kúpeľní, pretože sa objavuje sa niekoľko teórií.

Viete že...
... záchod, ako súčasť kúpeľne je anglosaský zvyk?
... latrína pochádza z latinčiny, skrátenie slova lavatrina – miestnosť na umývanie?
... samotné slovo toaleta je v USA považované za neslušné?

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.