Vytlačiť túto stránku

Bauhaus

Napísal femme 17. august 2009
20. roky minulého storočia patria medzi obdobie nových umeleckých smerov a myšlienkových prúdov, ktoré ovplyvnili osudy ľudí. 
 
Bauhaus vznikol v Nemecku a sformoval sa, ako avantgardný typ školy, neskôr umelecký smer, inšpirovaný aj funkcionalizmom v architektúre. Názov pre celý smer vytvoril jeho zakladateľ Walter Gropius v roku 1919, ktorý vychádzal z avantgardy 19. storočia vo Francúzsku. Škola sa snažila o spojenie umenia remesla, neskôr o spojenie s technikou a konštruktivizmom. Na škole vyučovali významní umelci Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Ludwig Mies, Karel Taige a mnohí ďalší. 
 
 
 
Bauhaus je potrebné chápať ako symbol racionalizácie a modernizácie životného štýlu. Vo svojej dobe vzniku, ako aj neskôr, bol spájaný s lavicovým zmýšľaním. Po nástupe fašizmu v Nemecku, bol tento smer považovaný za internacionálny, boľševický a židovský, preto bol oficiálne zavrhnutý. Jeho predstavitelia boli prenasledovaní, preto emigrovali, alebo boli zavraždení.
Bauhaus mal vplyv hlavne na architektúru a priemyselný dizajn, i keď z diaľky ovplyvnil skoro všetky umelecké smery. Je to pozoruhodné, vzhľadom nato, že jeho trvanie bolo krátke. Samotná architektúra sa začala vyučovať až v roku 1927 a politický tlak donútil školu zavrieť v roku 1933.

Systém výučby vychádzal zo vzoru gotickej stavebnej dielne. Najskôr študenti absolvovali trojročné remeselné učenie, po ktorom nasledovali tovarišské skúšky a takýto absolvent sa stal mladým majstrom.  Zmena nastala od roku 1926, keď študenti mohli získať vysokoškolský diplom, ktorý obsahoval úspechy ich prác.  

Hlavnými centrami hnutia boli Weimar a Dessau v Nemecku.  Vo Weimare sa špecializovali dielne na sklo, keramiku, textil, drevorezbu, kov, nástennú maľbu a sochárstvo. Taktiež grafickú tlač, javiskové diela a kníhtlač. 
V Dessau sa po roku 1925 školy reorganizovali na drevorezbu, kov a textil. Ďalšie zmeny nastali v roku 1927 vznikom architektúry, reklamy, voľnej tvorby a divadla. Postupný rozvoj fotografie, umožnil v roku 1928 otvorenie nových dielní s názvom Propagačná a Výstavba. 
 
Vďaka miestnemu zastupiteľstvu v  Dessau, sa škola presťahovala  do mesta, kde jej bolo umožnené tvoriť. Každá budova bola jedinečná a svojim stvárnením čitateľne vyjadrovala navonok svoj účel. Práve preto, budova školy, domy učiteľov a  sídlisko Törten sa stali výkladnou skriňou novej architektúry.